Du får gärna

Kontakta oss

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor och funderingar. Det kan vara allt från frågor om föreningen, ditt medlemsskap eller mer i detalj vad vi gör och hur vi arbetar. Vi ser fram emot att höra från dig!

E-post

För frågor och kontakt är ni välkomna att skicka ett mail till:

info@konstmuseetsvanner.se

Postadress

Konstmuseets Vänner i Norrköping
c/o Norrköpings Konstmuseum
Kristinaplatsen
602 34 Norrköping

Fakturering

Konstmuseets Vänner i Norrköping
Organisationsnummer 825002-4109
Plusgiro-nr 36 26 74-4

Styrelsen

Ordförande

Anders Englund
0706835559

Vice ordförande

Gunilla Hellberg
0736487528

Kassör

Inger Schroeder

Sekreterare

Monica Hjern

Ledamot

Björn Wahrby

Ledamot

Lars Graneheim

Ledamot

Konstantin Economou

Hör av dig till oss om du vill engagera dig mer i föreningen