Här kan du läsa mer om

Vår förening

Föreningen Konstmuseets Vänner bildades våren 1946. Samma år flyttade Norrköpings Konstmuseum från Villa Swartz till den nya museibyggnaden vid Kristinaplatsen i Norrköping.

0
Bildades föreningen
~0
Medlemmar
0
Skänkta konstgåvor

Vår historia

Vänföreningen bildas samma år som museet flyttade in i den nya byggnaden på Kristinaplatsen, och blev därmed bland de första vänföreningarna i landet. Den bildades 1946 hos doktor Gösta Renck. Vänföreningen består idag av runt 350 medlemmar.

När Konstmuseet öppnades hängde då som gåva från vännerna Gösta Sandels Självporträtt från 1918. Denna gåva har sedan fått sällskap av flera centrala och omistliga verk, bland andra Karl Nordströms Skogsgläntan, Lena Cronqvists Modern och Peter Dahls Vem är Krogens Konung.

Syfte med verksamheten

Vänföreningens syfte med inköpen är att tillföra museet nutida svensk konst. Föreningen bidrar också till museets strävan att rädda banbrytande verk kvar i samlingarna. Ett exempel är Gösta Adrian Nilssons målning Maskinarbetaren. Vännerna har också bidragit till att ett beställningsverk, Ann-Sofie Sidéns installation ’Station 10 och tillbaka igen’ har införlivats i samlingarna. Föreningen anordnar konstvisningar, konstföreläsningar och konstresor för medlemmarna.

På bild: Spiral Åtbörd av Arne Jones.

Konstgåvor

När Konstmuseet öppnades i sina nya lokaler hängde då, som gåva från Vännerna, Gösta Sandels Självporträtt från 1918. Denna gåva har sedan fått sällskap av flera andra centrala och omistliga verk, bland andra Lena Cronqvists Modern och Peter Dahls Vem är Krogens Konung och Karl Nordströms Skogsgläntan, ett motiv från Grèz i Frankrike.

Under 2013 överlämnades en jubileumsgåva till Norrköpings Konstmuseum. Detta möjliggjordes genom vännernas deltagande i våra arrangemang och genom inbetalning av medlemsavgift. Gåvan blev en skulptur av Charlotte Gyllenhammar, Betraktaren, pojke.

Vänskapens värde varar

Sedan 1946 har Konstmuseets Vänner bidragit till att ca 50 konstverk har införlivats i Konstmuseets samlingar, antingen som konstgåvor eller genom bidrag till Konstmuseets inköp. Samtliga konstgåvor mellan 1946 – 2012 skildras i skriften Vänskapens värde varar av Bo Sylwan, som finns till försäljning i Konstmuseets butik.

Pris 40 kr

Tidigare programblad

Här kan du öppna upp och läsa äldre programblad, om du är nyfiken på att veta mer om vad för slags aktiviteter och event som ordnats tidigare år.

Styrelsen

Ordförande

Anders Englund
0706835559

Vice ordförande

Gunilla Hellberg
0736487528

Kassör

Inger Schroeder

Sekreterare

Monica Hjern

Ledamot

Björn Wahrby

Ledamot

Lars Graneheim

Ledamot

Konstantin Economou

Hör av dig till oss om du vill engagera dig mer i föreningen